MAAND

KWARTAAL

10-RITTENKAART

Jeugd (tot 14 jaar)
Jeugd (tot 18 jaar)
Volwassenen
Close Combat
(vanaf 16 jaar)

€ 18,00
€ 25,00
€ 27,50


€ 69,00
€ 75,00


€ 60,00
€ 78,00
€ 78,00

Tarieven per 1 januari 2019

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Bankrek.nr.: NL23 ABNA 0604301901 t.n.v. René Sports.

INSCHRIJVINGSFORMULIER