MAAND

KWARTAAL

10-RITTENKAART

Kinderen
(tot 13 jaar)
Jeugd
(13 tot 18 jaar)
Volwassenen

€ 20,00

€ 27,50

€ 30,00€ 75,00

€ 82,50

€ 85,00

Tarieven per 1 januari 2023

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Bankrek.nr.: NL23 ABNA 0604301901 t.n.v. René Sports.