MAAND

KWARTAAL

10-RITTENKAART

Jeugd (tot 14 jaar)
Jeugd (tot 18 jaar)
Volwassenen
Close Combat
(vanaf 16 jaar)

€ 16,50
€ 23,00
€ 25,00


€ 63,00
€ 69,00


€ 56,00
€ 72,50
€ 72,50

Tarieven per 1 januari 2015

Inschrijfgeld € 7,50.
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Bankrek.nr.: NL23 ABNA 0604301901 t.n.v. René Sports.

INSCHRIJVINGSFORMULIER